AWAMIL 7

--> Lan kang ngenasobakn iya karone hurup roro ing khobare. *( WAHUMA MA WALAL MUSYABBIHATANI BILAISA ) Lan utawi iya karone hurup roro iku MA nafi hijazyah lan LA nafi hijazyah kang nyerupani ya karone MA lan LA kalawan lfdz LAISA ma'nane oranana. *( ANNAU'U ROBI'U HURUPUN TANSHIBUL ISMA PAQOTH ) Utawi warna" amil lafdzi sama'i kang kaping papat iku sakhe hurup kang ngenashobakn iya sakhe hurup ing isime doang. *( WAHIYA SAB'ATU AHRUPIN ) Lan utwi iya sakhe hurup iku 7.skhe hurupe. ---->

AWAMIL 6

*( WAHIYA SITATU AHRUPIN ) Lan utwi skhe hurup iku 6. skhe hurupe. (INNA ) Siji INNA ma'nane stuhune ( WA ANNA ) Lan ANNA ma'nane stuhune ( WA KA_ANNA ) Lan KA_ANNA ma'nane kaya stuhune ( WALAKINNA ) Lan LAKINNA ma'nane tetapine ( WA LAITA ) Lan LAITA ma'nane maler" ( WA LA'ALLA ) Lan LA'ALLA ma'nane menawa". *( ANNAU_U TSALISU HARPANI TARPA'ANIL ISMA WATANSHIBANIL KHOBARO ) Utawi warna" amil lafdzi sama'i kang kaping 3. iku hurup ro" kang ngeropa'akn ya karone hurup ro" ing isime ------->

AWAMIL 5

( WA MUDZ ) Lan MUDZ ma'nane sajegjege (WA MUNDZU ) Lan MUNDZU ma'nane sajegjege ( WA HATTA ) Lan HATTA ma'nane malah" (WA HASYA ) Lan HASYA ma'nane wewalere ( WA 'ADA ) Lan 'ADA ma'nane saliane (WA KHOLA ) Lan KHOLA ma'nane sesepine. *( ANNAU'U TSANI HURUFUN TANSHIBUL ISMA WATARFA'UL KHOBARO ) Utawi warna" amil lafdzi sama'i kang kafing do iku sakehe huruf kang ngenasobakn iya sakehe hurup ing isime lan kang ngeropa'akn iya sakhe hurup ing khobare. *------------>

AWAMIL 4

( ALBA_U ) Siji BE ma'nane Kalawan ( WA MIN ) Lan MIN ma'nane Saking ( WA ILA ) Lan ILA ma'nane Maring ( WA FI ) Lan FI ma'nane ingdalem ( WA 'AN ) Lan 'AN ma'nane saking ( WA WAWUL QOSAMI ) Lan WAU QOSAM ma'nane demi ( WA BA_UL QOSAMI ) Lan BE QOSAM ma'nane demi ( WA TA_UL QOSAMI ) Lan TE QOSAM ma'nane demi ( WAL LAMU ) Lan LAM ma'nane kedue ( WA RUBBA ) Lan RUBBA ma'nane kedik pira ( WA WAWUHU ) Lan WAU RUBBA ma'nane kedik pira ( WA 'ALA ) Lan 'ALA ma'nane ingatase ( WAL KAFU ) Lan KAF ma'nane kaya --->

AWAMIL 3

( WALMA'NAWIYATU MINHA ITSNANI ) : Lan utawi amil kang bangsa ma'na stengah saking sratus iku roro. ( WATUTTANAWA'U SSAMA'IYATU 'ALA TSALATSATA 'ASYARO NAU'AN ) : Lan den warna"akn apa amil lafdzi kang bangsa sama'i ingatase dadi 13. apane warnane. ( ANNAU'UL AWALU HURUFUN TAJURRUL ISMA PAQOTH ) : Utawi warna" amil lafdzi sama'i kang kaping awal iku sakehe hurup kang ngejerakn iya sakehe hurup ing isime doang. ( WAHIYA TIS'ATA ASYARO HARFAN ) : Lan utawi iya sakehe hurup iku 19.apane hurupe. ---->

AQOID IMAN JUZ II

(SIFAT MUHAL NING ALLOH) -'ADAM -HUDUTS -FANA -MUMATSALAN LILHAWADITS -IHTIYAJ -TA'ADUD -'AJUZ -KAROHAH -JAHLUN -MAUT -SHOMA -A'MA -BUKMUN -'AJIZAN -KARIHAN -JAHILAN -MAYYITAN -'ASHOMA -A'MA -ABKAMA *(WENANG NING ALLOH) FI'LU KULLI MUMKININ AU TARKUHU : MIDAMEL PERKARA MUMKIN ATAWA TINGGALE PERKARA MUMKIN. *(SIFAT WAJIB NING ROSUL) -SHIDIQ -AMANAH -TABLIGH -FATHONAH *(SIFAT MUHAL NING ROSUL) -KIDZIB -HIYANAT -KITMAN -BILADAH *(WENANG ING ROSUL) A'RODH BASYARIYAH : SIFAT MANUSIA BIASA.

AQOID IMAN JUZ I

BISMILLAAHIRROHMANIRROHIIM ARI AQOIDE IMAN IKU ANA 50.PERKARA 20.WAJIB NING ALLOH 20.MUHAL NING ALLOH 1. WENANG NING ALLOH 4.WAJIB NING ROSUL 4.MUHAL NING ROSUL 1.WENANG NING ROSUL (WAJIB NING ALLOH) -WUJUD -QIDAM -BAQO -MUKHOLAPATU LILHAWADISI -QIYAMUHU BINAFSIHI -WAHDANIYAT -QUDROT -IRODAT -ILMU -HAYAT -SAMA' -BASHOR -KALAM -QODIRON -MURIDAN -'ALIMAN -HAYAN -SAMI'AN -BASHIRON -MUTAKALIMAN ----->

AWAMIL 02

( FALLAFDZIYATU MINHA ALA DHORBAINI ): Manka utawi amil kang bangsa lafadz stengah saking seratus iku tetep ingatase rong bagian. ( SAMA'IYATUN WAQIYASIYATUN ): Siji amil lafdzi kang bangsa sama'i Lan kapingdone amil lafdzi kang bangsa qiyas. ( PASSAMA'IYATU MINHA AHADUN WATIS'UNA AMILAN ): Manka utawi amil lafdzi kang bangsa sama'i stengah saking seratus iku siji lan sangang puluh apane amile. ( WALQIYASIYATU MINHA SAB'ATUN ): Lan utawi amil lafdzi kang bangsa qiyas stengah saking sratus iku pitu. --->

AWAMIL 01

BISMILLAAHIRROHMAANMIRROHIIM : Ngawiti isun kalawan nyebut asmane Alloh kang maparin ni'mat gede iya Alloh ingdalam dunya lan akherat turkang maparin ni'mat cilik iya Alloh ingdalam akherat doang, ngaji isun ing ikilah kitab awamil hale nuwun pitulung lan ngalap barokah. I'LAM ANNAL 'AWAMILA FINNAHWI MI_ATU 'AMILIN: Weruha sira ingsetuhune sakehe amil kang tetp ingdalam ilmu nahu iku seratus 'amile. LAFDZIAYATUN WAMA'NAWIYATUN: Siji amil bangsa lafadz lan kaping done amil bangsa ma'na. -->

PONPES HIDAAYATUSSALAAM

Pondok pesantren (PONPES) Hidaayatussalaam adalah sebuah pondok kecil yang berada disebuah perkampungan yang jauh dari keramaian kota. Tepatnya yaitu KP: KOBAK CEPER RT 04 RW 02 DS: KARANG HARJA KC: PEBAYURAN KB: BEKASI JAWA BARAT INDONESIA